Mediation of conflict coaching?

Wat is conflict coaching?

Als conflictcoach begeleid ik één van de of beide partijen in het verkrijgen van inzicht in het eigen aandeel aan het conflict. Dit vraagt de nodige zelfreflectie. Het is belangrijk dat ieder verantwoordelijkheid neemt voor dat eigen aandeel. Als betrokkene word je je bewust van wat er onderliggend meespeelt. Hierbij kun je denken aan behoeften of overtuigingen die belemmerend werken. Daar richt ik me op bij het coachen en hierdoor gaat ruimte ontstaan om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken. Tijdens dit proces leren de conflictpartners nieuw gedrag aan, om zodoende handiger met een conflict om te gaan. Wat dat vraagt is per persoon en per situatie verschillend.

En wat is dan mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij ik als deskundige de gesprekken en onderhandelingen tussen de conflictpartners begeleid. Er wordt gezocht naar gezamenlijk gedragen oplossingen of besluiten. Als mediator help ik jullie om vastgelopen onderhandelingen weer op gang te krijgen. Tevens is mediation een goede methodiek om snel resultaat te bereiken tegen relatief lage kosten. Beide partijen blijven steeds zelf de regie voeren waardoor oplossingen of besluiten een goed draagvlak hebben bij beide partijen.

Dus, wanneer doen we wat?

Is de duurzaamheid van de relatie belangrijk (omdat de partijen nog samenwerken, naast elkaar blijven wonen en dergelijke), dan heeft conflict coaching de voorkeur. Hierbij is het wel belangrijk dat beide partijen in een gezamenlijke toekomstrelatie willen investeren.

Wanneer het vooral belangrijk is dat er snel een oplossing komt voor het conflict en partijen daarna goed uit elkaar kunnen gaan dan heeft mediation de voorkeur.

Persoonlijk streef ik, wanneer het conflict zich daarvoor leent, naar een combinatie van beiden. Als er bijvoorbeeld sprake is van emotionele pijn bij één of beide partijen, is er eerst een stukje conflict coaching nodig om vervolgens tot een goede mediation te komen. In andere situaties is het belangrijk dat eerst het probleem wordt opgelost. Daarna ondergaan beide partijen conflict coaching, om inzicht te krijgen in het eigen gedrag. Hiermee wordt geleerd dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Wat is het resultaat van conflict coaching?

Mensen kunnen beter samenwerken. Ze zien oplossingsmogelijkheden als er een conflict dreigt. Ze kunnen zich beheersen en effectief gedrag inzetten om een prettiger contact te hebben en een beter resultaat te bereiken.

Als conflictcoach of mediator ben ik een onafhankelijke en onpartijdige persoon die deskundig is op het gebied van conflicten, emoties en communicatie. Bij conflict coaching gaat het er niet om dat iemand gelijk krijgt of dat iemand wint: als coach zet ik mij in om de belangen van alle partijen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Ik leer jullie omgaan met verschillen in persoonlijke eigenschappen en omgangsvormen. Als het nodig is, ga ik hier verder mee, nadat het conflict is opgelost. Hierdoor is de kans kleiner dat er in de toekomst weer conflicten ontstaan die jullie zelf niet op kunnen lossen.

Kan ik ook zonder de ander komen voor conflict coaching?

Als je een conflict hebt dat je graag zelf wilt oplossen, dan is conflict coaching wellicht iets voor jou. Ik geloof er in dat een conflict kan worden opgelost door slechts één van de partijen te coachen.

In conflict coaching kijk je samen met mij als conflictcoach naar jouw eigen aandeel in het conflict. Je krijgt inzicht in jouw stijl van conflicthantering en het effect daarvan op de andere partij. Je krijgt vaardigheden aangereikt waarmee je een ander effect kunt bereiken en het conflict ten positieve kunt keren.

Bij welke signalen kan conflict coaching zinvol zijn?

Wanneer er sprake is van ziekteverzuim zonder duidelijke medische oorzaak. Als mensen elkaar mijden of samenwerking weigeren. Bij een verslechtering of stagnering van arbeidsprocessen. Bij nutteloze conflicten die voortkomen uit groei of krimp van een organisatie. Door verandering van de stijl van managen. Bij taakonvolwassenheid van management of medewerkers. Door te hoge werkdruk of falend management.

Wat kost het?

Voor conflict coaching met twee partijen hanteer ik een basis uurtarief van € 149. Voor andere varianten neem s.v.p. contact op met mij.

In welke regio’s werk ik voornamelijk?

Ik werk voornamelijk in de regio’s Venlo, Venray, Roermond en Helmond, ook de rest van Limburg en een deel van Brabant behoort tot de mogelijkheden. Voor andere regio’s kan ik je wellicht doorverwijzen naar een collega.

Via het contactformulier hieronder kun je contact met mij opnemen of bel me op 06 – 45 75 90 93

Ja, ik wil vrijblijvend meer weten of mediation of conflictcoaching beter bij mijn situatie past

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Onderwerp

Bericht

Of bel: 06 - 45 75 90 93